Zapisy dla studentów Politechniki Wrocławskiej semestr letni 2018/2019

Dodane: 2018-01-19 8:52:10

ZAPISY – DOKTORANCI, STUDENCI NIEPEŁNOSPRAWNI – ZAPISY NA WF

Doktoranci oraz studenci niepełnosprawni (wymagane orzeczenie lekarskie) mogą zapisywać się na zajęcia sportowe poza kolejnością w dniu 19.02.2019 (wtorek) w godz. 9.00-14.00. Zapisy odbędą się w budynku H-14 (Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 40), pok. -1-19 (biuro AKS). W WYJĄTKOWYCH przypadkach możliwy będzie wpis drogą poczty elektronicznej na adres: sek.swfis@pwr.edu.pl (z podanym kodem zajęć odczytanym w AKZ oraz telefonem kontaktowym). Należy również załączyć zeskanowaną legitymację doktorancką lub studencką, a w przypadku osób niepełnosprawnych dodatkowo orzeczenie o niepełnosprawności. Dla niepełnosprawnych przewidziano specjalną ofertę, w skład której wchodzą m.in. kursy pływania, brydża, kulturystyki-korekcji, zdrowe plecy. Poczta wysłana poza terminem zapisów dla doktorantów oraz niepełnosprawnych nie będzie rozpatrywana.

ZAPISY – STUDENCI NIEPEŁNOSPRAWNI – ZAPISY NA JĘZYKI OBCE

Studenci niepełnosprawni mogą zapisywać się na lektoraty przed zapisami w dniu 19.02.2019 (wtorek) w godz. 10.00-14.00 w bud. H-4 s.105. Warunkiem zapisu jest przedłożenie kopii legitymacji studenckiej oraz orzeczenia o niepełnosprawności. W WYJĄTKOWYCH przypadkach możliwy będzie wpis drogą elektroniczną - jolanta.szabla@pwr.edu.pl (ze skanami obu dokumentów, podanym kodem zajęć odczytanym w AKZ oraz telefonem kontaktowym). Poczta wysłana poza terminem zapisów dla studentów niepełnosprawnych nie będzie rozpatrywana.

ZAPISY

KOREKTA ZAPISÓW


ZAPISY NA KURSY SPOZA PROGRAMU STUDIÓW

Zapisy na kursy spoza programu studiów będą możliwe tylko za zgodą dziekana własnego wydziału lub dyrektora jednostki - w ramach wolnych miejsc po korekcie zapisów. Wpis będzie możliwy w drodze administracyjnej (poza indywidualnymi zapisami) w sekretariacie Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych, sekretariacie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz w pokoju 105 w budynku H4 w Studium Języków Obcych w dniu 22.02.2019 w godz. 09.00-14.00. Wpis na kurs spoza programu studiów podlega takim samym rygorom (wymóg zaliczenia, obowiązek powtarzania), jak wpis na kurs w ramach programu studiów.

UWAGI

Wrocław, 18.01.2019
PROREKTOR DS. NAUCZANIA
prof. dr hab. inż. Andrzej Dziedzic


Dyżury dydaktyczne w jednostkach oferujących kursy w semestrze letnim 2018/19:

REGULAMIN ZAPISÓW dla studentów Politechniki Wrocławskiej

JĘZYKI OBCE, WYCH. FIZYCZNE, PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNO-MENEDŻERSKIE
SEMESTR LETNI 2018/2019

Dodane: 2018-01-19 8:52:10

Wrocław, 18.01.2019
PROREKTOR DS. NAUCZANIA
prof. dr hab. inż. Andrzej Dziedzic